Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhà Bè, TP.HCM

Thứ năm, 30/11/2023, 08:19 GMT+7

Triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhà Bè, TP.HCM 

      Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại huyện Nhà Bè.
Tại buổi giám sát, Huyện ủy Nhà Bè đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhà Bè trong năm 2023 như sau:
     Huyện Nhà Bè nằm về phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích tự nhiện 10.042,7 ha, trong đó đất nông nghiệp 4.629,95 ha. Trong những năm qua, Huyện có sự phát triển mạnh mẽ theo đô thị hóa, đã tác động sâu rộng đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.
Để góp phần thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, các chủ thể đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận các nguồn hỗ trợ về vốn vay. Ưu tiên hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị; hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân liên kết, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
     Huyện ủy cũng thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân Huyện tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể sản xuất có sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP nhằm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, nâng cao năng suất và thu nhập cho các chủ thể sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Huyện đã phát triển được các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc trưng tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như: sản phẩm Kem dừa sáp (Công ty TNHH Anh Đào - xã Long Thới); sản phẩm yến sào chế biến (Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam - xã Long Thới); sản phẩm Nhộng trùng thảo sấy thăng hoa (Hộ kinh doanh GreenHouse Việt - xã Hiệp Phước); sản phẩm tôm chế biến (Công ty TNHH Vạn Phúc - xã Hiệp Phước); sản phẩm Nấm linh chi và nấm mối đen (Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Nhơn Đức); sản phẩm Hoa lan hồ điệp (Tổ hợp tác Hoa lan xã Phước Kiển); Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, Trà đông trùng hạ thảo (hộ kinh doanh GreenHouse Việt). Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Huyện đã quyết định công nhận kết quả đánh giá sản phẩm OCOP cho 02 sản phẩm: Nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa và Nước uống đông trùng hạ thảo đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
    Trong năm 2023, Huyện đã vận động thành lập 01 Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Nam Phú An hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp kết hợp du lịch. Triển khai thực hiệu quả Chương trình đạo tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thực tiễn phát triển và nhu cầu của lao động nông thôn trên địa bàn Huyện. Huyện đã giải quyết việc làm cho 6.694/6.300 người (đạt 102,98%); việc làm mới 3.396/3.200 người (đạt 104,49%); đào tạo nghề cho 1.848 học viên. Qua đó cho thấy công tác thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè được cả hệ thống chính trị và Nhân dân nỗ lực thực hiện.
 

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc