Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Kế Hoạch Thực Hiện Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2021

Thứ ba, 09/03/2021, 14:17 GMT+7

Kế Hoạch Thực Hiện Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2021

           Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Kế hoạch số 2471/KH-SNN về thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố hồ chí minh năm 2021.

          Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt “Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, Sở Nông nghiệp phối hợp với Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao xây dựng kế hoạch triển khai năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

  • Về các chỉ tiêu chủ yếu: về công tác giống, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về Nội dung thực hiện: Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyển giao trong và ngoài nước; Thông tin tuyên truyền quảng các nghiên cứu, chuyển giao, các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc