Logo 2
Giảm nghèo và an sinh xã hội

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo trên địa bàn Thành phố.

Thứ năm, 08/11/2018, 14:32 GMT+7
Người viết : Trần Thị Thơ - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc