Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Muối - Natri Clorua - Thực Phẩm

Thứ sáu, 27/08/2021, 16:27 GMT+7

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Muối (Natri Clorua) Thực Phẩm

          Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

          (Đính kèm Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2021, Quy chuẩn QCVN 01-193:2021/BNNPTNT đối với muối thực phẩm)

Ngày  23 tháng 8 năm 2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc