Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Quyết Định Số 1589/Qđ-Ubnd Ngày 27 Tháng 4 Năm 2019 Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Về Ban Hành Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Giai Đoạn 2019-2025 Theo Hướng Cơ Cấu Lại Và Đẩy Mạnh Chuyển Dịch Cơ Cấu Nông Nghiệp

Thứ ba, 09/03/2021, 15:06 GMT+7

Quyết Định Số 1589/Qđ-Ubnd Ngày 27 Tháng 4 Năm 2019 Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Về Ban Hành Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Giai Đoạn 2019-2025 Theo Hướng Cơ Cấu Lại Và Đẩy Mạnh Chuyển Dịch Cơ Cấu Nông Nghiệp

Ngày 27 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND về ban hành chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc