Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2022

Thứ tư, 11/05/2022, 13:51 GMT+7

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân hiện đang sinh sống tại các khu vực ven biển, ven sông, kênh rạch, khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn Thành phố, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, bố trí ổn định dân cư phòng tránh thiên tai, sạt lở trên địa bàn các quận/huyện và thành phố Thủ Đức theo nội dung Công văn số 4353/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cưCông văn số 3110/UBND-KT ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn Thành phố, ngày 5 tháng 5 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 995/SNN-PTNT về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2022, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện có liên quan và thành phố Thủ Đức thực hiện các nội dung như sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và báo cáo các khu vực ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý. Tuyên truyền thường xuyên và liên tục vị trí các bờ sông, kênh, rạch, có nguy cơ sạt lở để người dân biết, chủ động di dời, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tránh bị thiệt hại về người và tài sản.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận/huyện thực hiện bố trí dân cư phòng tránh thiên tai theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác di dời bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn. Trường hợp có hộ phát sinh cần phải di dời, Ủy ban nhân dân các quận/huyện tiến hành rà soát, tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án, phương án, di dời, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm Công văn số 995/SNN-PTNT ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc