Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025

Thứ hai, 13/06/2022, 09:25 GMT+7

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025

     Nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống vùng nông thôn Thành phố đoạn 2022 – 2025.

     Ngày 01 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1784/KH-UBND về hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, Ủy ban nhân dân định hướng bảo tồn và phát triển 07 ngành nghề nông thôn, ngành nghề nông thôn truyền thống và 05 làng nghề, làng nghề truyền thống, cụ thể:

1. Tập trung bảo tồn và phát triển các ngành nghề nông thôn, ngành nghề nông thôn truyền thống

- Nghề sản xuất bánh tráng (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi).

- Nghề đan đát xã (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi).

- Ngành sản xuất mành trúc (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

- Nghề se nhang (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

- Nghề sản xuất muối (huyện Cần Giờ).

- Nghề trồng mai vàng (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh).

- Nghề chế biến khô thuỷ sản (huyện Cần Giờ).

2. Tập trung bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống

- Làng nghề sản xuất bánh tráng xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

- Làng nghề đan đát xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

- Làng nghề se nhang xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

- Làng nghề sản xuất muối xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

- Làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh (làng nghề mới).
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc