Phát triển nông thôn

Đề xuất tiếp tục thí điểm, mở rộng địa bàn thí điểm và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

Thứ sáu, 21/10/2022, 08:25 GMT+7

Đề xuất tiếp tục thí điểm, mở rộng địa bàn thí điểm và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

       Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3680/UBND-ĐT về hướng dẫn xây dựng thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè. Kết quả đến tháng 01 năm 2022, các huyện đã triển khai 138 hồ sơ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân xin xây dựng công trình phụ trợ để sản xuất nông nghiệp. Trong đó, huyện Củ Chi 120 hồ sơ, Nhà Bè 7 hồ sơ, Cần Giờ 11 hồ sơ.

        Ngày 05 tháng 9 năm 2022, Sở Xây dựng có Công văn số 11984/SXD-CPXD trình Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thí điểm, mở rộng địa bàn thí điểm và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận cho tiếp tục thí điểm, mở rộng địa bàn thí điểm thêm 02 huyện (Bình Chánh và Hóc Môn) và kéo dài thêm thời gian thực hiện thí điểm 02 năm (đến năm 2025).

(Đính kèm Công văn số 3680/UBND-ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
Người viết : Lê Hoài Vũ
Ý kiến bạn đọc