Phát triển nông thôn

Hội nghị tập huấn công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 25/10/2023, 08:49 GMT+7

Hội nghị tập huấn công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

     Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viên là Ông Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp. Đến dự hội nghị là các Sở, ban ngành Thành phố; Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, huyện; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
     Mục tiêu của hội nghị là tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành Thành phố; cán bộ, công chức tư pháp của thành phố Thủ Đức và quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Qua đó triển khai hiệu quả nhiệm vụ Hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
     Tại hội nghị, báo cáo viên Hồ Quang Huy đã đánh giá việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được xem là công cụ hữu hiệu, góp phần quan trọng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) đã quy định về trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục và một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù vậy, các tình huống thực tiễn phát sinh liên quan đến nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật vô cùng đa dạng, phức tạp đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm xử lý để đảm bảo chất lượng hiệu quả triển khai. Với mong muốn cung cấp những thông tin hữu ích, thiết thực về nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, chuyên đề tập huấn “Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật” được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động này, nhất là việc cập nhật các quy định vừa được sửa đổi, bổ sung thời gian gần đây, đồng thời lồng ghép kỹ năng, kinh nghiệm xử lý, tình huống minh họa kèm theo.

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc