Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 10 năm 2021

Thứ năm, 04/11/2021, 09:37 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 10 năm 2021

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2724/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 10 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc