Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 11 năm 2023

Thứ năm, 07/12/2023, 10:36 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 11 năm 2023
     

Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 622/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 11 năm 2023. 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc