Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 11 năm 2021

Thứ ba, 07/12/2021, 09:09 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 11 năm 2021

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 3094/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 11 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc