Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 5 năm 2021

Thứ sáu, 11/06/2021, 07:40 GMT+7

Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 1614/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 5 năm 2021.

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc