Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2022

Thứ ba, 08/03/2022, 09:46 GMT+7
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 110/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 02 năm 2022.
Người viết : Lê Đăng Lê
Ý kiến bạn đọc