Logo 2
Hành chính tổng hợp

Quyết Định Số 3594/QĐ-BNN-VP 20 Tháng 8 Năm 2021 Về Danh Mục Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Do Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành

Thứ năm, 09/09/2021, 19:22 GMT+7

Quyết Định Số 3594/QĐ-BNN-VP 20 Tháng 8 Năm 2021 Về Danh Mục Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Do Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành

 

Ngày 20/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục 363 thủ tục hành chính (giảm 21 thủ tục so với quy định cũ) thuộc quản lý của Bộ gồm: Thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định thực vật quá cảnh; Thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng;…

Bên cạnh đó, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 242 thủ tục hành chính, trong đó: 236 thủ tục giải quyết tại Bộ phận Một cửa; 41 thủ tục thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích; 25 thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công của Bộ; 29 thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc