Tổng hợp

Thông Báo Về Việc Thực Hiện Các Biện Pháp Cấp Bách Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19

Thứ ba, 01/09/2020, 14:41 GMT+7

Thông Báo Về Việc Thực Hiện Các Biện Pháp Cấp Bách Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19

        Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Chi cục Phát triển nông thôn  ban hành Thông báo  số 766/TB-CCPTNT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc