Phát triển nông thôn

Tổng kết ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ hai, 09/01/2023, 14:08 GMT+7

Tổng kết ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

        Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự có đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
       Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2022 của ngành. Theo đó, về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:
       -Đối với tốc độ tăng trưởng:
       +GRDP nông lâm thủy sản năm 2022 ước đạt 8.390 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 13,68%), giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp ước đạt 19.035,6 tỷ đồng, tăng 3,78% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 13,71%); trong đó, trồng trọt tăng 3,4% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 5,46%), chăn nuôi tăng 2,3% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 19,29%), thủy sản tăng 5,9% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 17,48%).
       +Giá trị sản xuất bình quân trên ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2022 ước đạt 570 triệu đồng/ha, tăng 14,5% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 9,7%)
       +Giá trị sản xuất các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng khoảng 68% so với tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp.
       -Đối với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của Thành phố như rau, hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò thịt lai, chim yến… Về chuyển dịch cơ cấu: trồng trọt chiếm tỷ trọng 25,9% (cùng kỳ 24,9%), chăn nuôi 35,5% (cùng kỳ 38,4%), thủy sản 30,6% (cùng kỳ 28,9%).
       Tại hội nghị cũng báo cáo qua về tình hình xuất khẩu nông nghiệp Thành phố như sau:
       -Giống cây trồng: Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã xuất khẩu khoảng 248,16 tấn hạt giống (gồm 172,16 tấn hạt giống rau, 16 tấn hạt giống lúa, 60 tấn hạt giống đậu), tăng 57,9% so với cùng kỳ.
       -Cá cảnh: Số lượng cá cảnh xuất khẩu là 11,9 triệu con, giảm 17,5 % so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 12.492.679 USD, giảm 18,21% cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu: Châu Âu (chiếm 58,00%); Châu Á (chiếm 28.50%); Châu Mỹ (chiếm 10,69%); Trung Đông (chiếm 1,90%); Nam Phi (chiếm 0,91%).
       -Cá sấu: Các trại đã xuất khẩu 38.121 tấm da cá sấu, 11.418 sản phẩm da cá sấu và 20 con cá sấu; kim ngạch đạt 60,283 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Nhật bản.
       Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng GRDP và giá trị sản xuất từ 3 - 4%; giá trị sản xuất từ 640 - 660 triệu đồng/ha. Diện tích rau ứng dụng công nghệ cao: 460 ha. Diện tích hoa kiểng ứng dụng công nghệ cao: 200 ha. Tổng đàn bò sữa công nghệ cao đạt: 2.500 con. Tổng đàn heo công nghệ cao đạt: 81.000 con. Diện tích nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao 75 ha. Giống cá cảnh: khoảng 110 triệu con. Tỷ lệ che phủ rừng: 15,93%. Cung cấp cây xanh phân tán cho các cơ quan và địa phương trên địa bàn Thành phố: 550.350 cây. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 42 - 46% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Thành phố.
       Mục tiêu là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, làm tiền đề để hướng đến một nền nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, tuần hoàn và chia sẻ mang đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung phát triển nhóm 06 sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao giá trị và lợi thế của sản phẩm nông nghiệp Thành phố, góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một số hình ảnh khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phát triển nông nghiệp Thành phố năm 2022

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc