Diêm nghiệp

Công văn số 1465-BNN-KTHT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021

Thứ sáu, 16/07/2021, 11:43 GMT+7

          Thực hiện Công văn số 1465/BNN-KTHT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021; Để sản xuất, chế biến muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong niên vụ năm 2021 đạt hiệu quả, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 2071/UBND-KT về chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021

(Đính kèm Công văn số 2071/UBND-KT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc