Diêm nghiệp

Phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030

Thứ hai, 21/09/2020, 08:47 GMT+7

Phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030

             Để phát triển ngành muối theo hướng hiệu quả, bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế của các địa phương có truyền thống sản xuất muối để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm về muối nhằm đáp ứng nhu cầu muối trong nước, hướng đến xuất khẩu muối và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối.

             Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1325/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 (đính kèm Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc