Cải cách hành chính

Thực hiện Tháng hành động Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Thứ hai, 16/05/2022, 09:38 GMT+7

Thực hiện Tháng hành động
“Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” đối với
thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

 

          Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày”.

Chi cục Thông báo đến các cá nhân, tổ chức nhập khẩu muối như sau:

1. Nội dung thực hiện:

-  Thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuốc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Chi cục Phát triển nông thôn.

- Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không thể giải quyết được ngay thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích và đa dạng hóa các hình thức trả kết quả khác để phục vụ tốt nhất yêu cầu của các nhân, tổ chức.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 15/6/2022.
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc