Cải cách hành chính

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày

Thứ năm, 18/08/2022, 08:27 GMT+7

Tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết

thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Tiếp tục thực hiện

“Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”

 đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

         Thực hiện Công văn số 2832/UBND-KSTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày.

Chi cục Phát triển nông thôn Thông báo đến các cá nhân, tổ chức nhập khẩu muối như sau:

     - Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Chi cục Phát triển nông thôn đến hết năm 2022.

    - Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không thể giải quyết được ngay thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

    - Tiếp tục thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích và đa dạng hóa các hình thức trả kết quả khác để phục vụ tốt nhất yêu cầu của các nhân, tổ chức.

  • Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn, vui lòng liên hệ Tổ hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích, Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 028.3822.6793 hoặc 028.3822.6141; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn
    Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu muối được biết và cùng tham gia thực hiện./.
Người viết : Lương Vũ Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc