Kinh tế hợp tác và trang trại

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản

Thứ năm, 13/10/2022, 13:53 GMT+7

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin,

dự báo tình hình thị trường nông sản

       Vừa qua, ngày 05 tháng 02 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký phê duyệt Quyết định số 975/QĐ-TTg về ban hành Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” (sau đây gọi là Đề án)

Người viết : Hoàng Anh Tiến
Ý kiến bạn đọc