Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Diễn dàn Khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã

Thứ năm, 04/08/2022, 09:36 GMT+7

Diễn dàn “Khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã”

     Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì tổ chức Diễn dàn trực tuyến “Khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã (HTX)”. Diễn đàn được tổ chức tại các điểm cầu:

- Điểm cầu Báo Nông nghiệp Việt Nam, số 14 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: đại diện Tổ Điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoạch – Đầu tư, đại diện các ngân hàng.

- Điểm cầu Cơ quan Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (135 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM): đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ phía Nam, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật và các thành viên Tổ công tác 970.

- Điểm cầu Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

- Điểm cầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố cả nước.

- Các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, các nhà bán lẻ, hệ thống phân phối nông sản và các doanh nghiệp, HTX, trang trại, cơ sở sản xuất nông sản.

     Tại Diễn đàn, các đại biểu tham dự đã trao đổi 04 nội dung: (1) Vai trò của tín dụng trong phát triển HTX, chuỗi giá trị; (2) Thực trạng huy động vốn trong HTX, chuỗi giá trị tín dụng; (3) Chính sách tín dụng cho HTX và những khó khăn, hạn chế; (4) Một số giải pháp. Trong đó, các đại biểu đều nhấn mạnh về vai trò của tín dụng trong phát triển HTX, chuỗi giá trị, cụ thể:

1. Vai trò của tín dụng trong phát triển HTX, chuỗi giá trị

a) Vai trò của tín dụng trong phát triển HTX, chuỗi giá trị

Hiện nay, các HTX huy động từ 03 nguồn vốn để kinh doanh:

- Vốn góp

- Vốn tự huy động (Tín dụng nội bộ, Quỹ TDND)

- Vốn vay tín dụng

Nếu thiếu vốn, HTX sẽ không triển khai được các hoạt động như: mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ; ứng dụng công nghệ. Do đó dẫn đến hạ tầng sản xuất kinh doanh kém và khó đẩy mạnh chế biến, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm.

b) Tình hình phát triển HTX và chuỗi giá trị nông sản

- Cả nước có 18.795 HTX nông nghiệp (tính đến tháng 6/2022).

- Tổng số 3,2 triệu thành viên. Bình quân 176 thành viên/HTX.

- Tổng vốn bình quân/HTX: 1,5 tỷ đồng.

- 1.916 HTX ứng dụng công nghệ cao; 1.142 HTX làm chủ thể OCOP.

- 37% HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

- Hiệu quả HTX: 17,3% Tốt; 37,7% Khá; 36,6% Trung bình; 8,4% Yếu.

- Có 6.925 chuỗi liên kết được hình thành; trong đó có 2.038 chuỗi liên kết hình thành theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau 04 năm Nghị định 98/2018/NĐ-CP được ban hành).

c) Chính sách phát triển HTX nông nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp cận vốn vay ưu đãi của HTX theo chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn thấp, chỉ chiếm 2,18% tổng dự nợ đã giải ngân.

2. Đề xuất giải pháp hỗ trợ HTX

a) Hỗ trợ (vốn, tài sản) cho HTX trong chuỗi để tăng tài sản cho HTX và chuỗi, góp phần tăng tài sản thế chấp:

- Đầu tư các trung tâm Logictic, đầu tư hạ tầng logistic.

- Xây dựng các chương trình/đề án để hỗ trợ.

b) Sửa đổi Luật/Nghị định/ Thông tư

- Đề xuất Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thông tư tín dụng nội bộ thay thế Thông tư số 15/VBHN-NHNN.

- Sửa đổi các quy định về trách nhiệm góp vốn tối thiểu của thành viên HTX (quy định trong Điều lệ).

- Chính phủ cho xây dựng các Chương trình hỗ trợ hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nhỏ, cho khu vực HTX.

- Khuyến khích các Ngân hàng thương mại xây dựng các gói tín dụng cho các chuỗi, gắn với vùng nguyên liệu lớn.

- Đề xuất có gói tín dụng giúp nông dân có thể áp dụng tiêu chuẩn/quy chuẩn, công nghệ giúp họ rời bỏ bẫy tín dụng, tín dụng đen.

- Đối với doanh nghiệp và HTX trong chuỗi:

+ Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trước cho HTX (tài chính chuỗi).

+ Khuyến khích các HTX mở rộng thành viên; liên kết, sáp nhập nhiều HTX trong chuỗi tạo thị trường quy mô lớn./.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc