Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Giải pháp góp phần duy trì, nâng chất tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi

Thứ hai, 10/10/2022, 08:52 GMT+7

Giải pháp góp phần duy trì, nâng chất tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi

     Nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định hoặc có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững trên địa bàn huyện Củ Chi (một trong những nội dung thực hiện của tiêu chí “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025), Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và Ủy ban nhân nhân huyện Củ Chi đã thống nhất đề ra chương trình phối hợp về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2022 - 2026 (được ký kết tại Chương trình phối hợp số 91/CTrPH-LMHTX-SKHĐT-NHNN-SNN-SGTVT-STNMT-SCT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022). Đây là cơ sở để các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động hoàn thành những nội dung được phân công trong chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ phát kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Củ Chi.

     Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1784/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 về hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025 (đây cũng là một trong nội dung thực hiện của tiêu chí “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” giai đoạn 2021 - 2025). Trong đó, có phân công nhiệm vụ cho các sở ngành, đơn vị nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Củ Chi, như: nghề sản xuất bánh tráng (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi), nghề đan đát (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), ngành sản xuất mành trúc (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), làng nghề sản xuất bánh tráng xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, làng nghề đan đát xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc