Logo 2
Cải cách hành chính

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong năm 2020

Thứ năm, 04/03/2021, 10:53 GMT+7

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong năm 2020

 

Trong năm 2020, Chi cục đã tiếp nhận và xử lý cho 177 hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cụ thể:

- Hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 174 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,3%

- Hồ sơ nhận trực tiếp là 03 hồ sơ (do hệ thống một của của thành phố bị lỗi, doanh nghiệp không thể nộp trực tuyến qua mạng).

- Giải quyết trước hạn và đúng hạn là 177 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Giải quyết quá hạn: không có.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc