Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 7 năm 2021

Thứ ba, 10/08/2021, 19:05 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 6 năm 2021

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2168/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 7 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc