Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 12 năm 2021

Thứ hai, 10/01/2022, 08:54 GMT+7

          Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 15/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 12 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc