Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 6 năm 2021

Thứ ba, 06/07/2021, 14:18 GMT+7
         Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 1862/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 6 năm 2021.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc