Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 8 năm 2021

Thứ năm, 09/09/2021, 09:27 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 8 năm 2021

 

              Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2300/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 8 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc