Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 5 năm 2022

Thứ năm, 09/06/2022, 15:13 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 5 năm 2022

        Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 229/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 5 năm 2022.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc