Logo 2
Ngành nghề nông thôn

Nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triên ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/11/2018, 08:11 GMT+7

NHIỀU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Hoạt động ngành nghề nông thôn tại TP.HCM có đủ các loại hình theo quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Có thể phân thành 7 nhóm ngành chính:

+ Nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

+ Nhóm tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

+ Nhóm xử lý, chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

+ Nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệp may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.

+ Nhóm sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh

+ Nhóm sản xuất muối.

+ Nhóm các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

Người viết : Nguyễn Thị Hiền - P.Cơ Điện
Ý kiến bạn đọc