Ngành nghề nông thôn

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn

Thứ sáu, 21/08/2020, 14:08 GMT+7

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn

Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, phê duyệt kèm theo 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn, cụ thể:

- Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

-  Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký

(đính kèm Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc