Giảm nghèo và an sinh xã hội

Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”

Thứ hai, 05/06/2023, 10:59 GMT+7

Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”


     Vừa qua, ngày 13 tháng 5 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động trực tuyến ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Tại đầu cầu Ủy ban Trương ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) có sự tham dự của đồng chí Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi lễ trực tuyến có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác Phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Thành phố, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.
    Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. 
    1. Vì sao lại lựa chọn tỉnh Điện Biên 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp cho Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận quyết chiến chiến lược, kết thúc gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp đối với nước ta, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là niềm tự hào của quân và dân ta, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, ý chí sắt đá của một dân tộc anh hùng: Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn!
    Gần 70 năm sau ngày giải phóng, Điện Biên vẫn còn là tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao thứ ba trong cả nước với 54.947 hộ, chiếm 39,98% (trong đó hộ nghèo 41.706 hộ, chiếm 30,35%; hộ cận nghèo 13.241%, chiếm 9,63%). Hiện toàn tỉnh còn 07 huyện nghèo, 95 xã đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Điện Biên là tỉnh có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với 19 dân tộc cùng sinh sống (Mông 38,12%, dân tộc Thái 35,69%, dân tộc Kinh 17,38%, còn lại là các dân tộc khác như Dao, Hà Nhì, Hoa, Kháng, La Hủ, Khơ Mú).
    Do đó, như một sự tri ân với quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “máu - thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lựa chọn vùng đất này để thực hiện chương trình.
    2. Nội dung chương trình
Thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.
2.1. Đối tượng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết
Đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9, Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) gồm: người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất.
Phải thuộc đối tượng trên, chưa từng được Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ làm nhà; tách hộ trước 31 tháng 3 năm 2023; được sự thống nhất đề nghị của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam ở cơ sở.
2.2. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên
Áp dụng theo Điều 5, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 
Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự:
(1) Hộ nghèo dân tộc thiểu số;
(2) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;
(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;
(4) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);
(5) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;
(6) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.
Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên
(1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;
(2) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);
(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.
3. Đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh
Với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chương trình, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cả nước chung tay góp sức, “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “máu - thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc.
Nhằm hưởng ứng phát động của Trung ương và tiếp tục chia sẻ cùng tỉnh Điện Biên trong việc chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn thể hiện truyền thống tốt đẹp, “tương thân tương ái”, truyền thống nghĩa tình của Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân Thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) nhằm hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà (50.000.000 đồng/căn) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố./.
Một số hình ảnh tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: sử dụng tư liệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

 

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc