Logo 2
Giảm nghèo và an sinh xã hội

Nghị Định Số 78/2002/Nđ-Cp Ngày 04 Tháng 10 Năm 2002 Của Chính Phủ Về Tín Dụng Đối Với Người Nghèo Và Các Đối Tượng Chính Sách Khác

Thứ ba, 09/03/2021, 15:08 GMT+7

Nghị Định Số 78/2002/Nđ-Cp Ngày 04 Tháng 10 Năm 2002 Của Chính Phủ Về Tín Dụng

Đối Với Người Nghèo Và Các Đối Tượng Chính Sách Khác

Ngày 04 tháng 10 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc