Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Công văn số 8208/STC-QHPX ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về thủ tục quyết toán chi phí hỗ trợ lãi vay theo Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020

Thứ hai, 07/06/2021, 10:16 GMT+7

Công văn số 8208/STC-QHPX ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về thủ tục quyết toán chi phí hỗ trợ lãi vay theo Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020

        Ngày 4 tháng 12 năm 2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 8208/STC-QHPX ngày 4 tháng 12 năm 2018 về thủ tục quyết toán chi phí hỗ trợ lãi vay theo Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020, theo đó hướng dẫn việc quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020 cho đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân, hộ gia đình.

(Công văn số 8208/STC-QHPX ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc