Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Kết quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/11/2018, 14:37 GMT+7
Người viết : Trần Thị Thơ - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc