Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Nghị Định Số 02/2017/Nđ-Cp Ngày 09 Tháng 01 Năm 2017 Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

Thứ ba, 09/03/2021, 14:53 GMT+7

Nghị Định Số 02/2017/Nđ-Cp Ngày 09 Tháng 01 Năm 2017 Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc