Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Nghị Định Số 98/2018/Nđ-Cp Ngày 05 Tháng 7 Năm 2018 Của Chính Phủ Về Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Hợp Tác, Liên Kết Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Nông Nghiệp

Thứ ba, 09/03/2021, 14:59 GMT+7

Nghị Định Số 98/2018/Nđ-Cp Ngày 05 Tháng 7 Năm 2018 Của Chính Phủ Về Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Hợp Tác, Liên Kết Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Nông Nghiệp

      Ngày 05 tháng 7 năm 2018, chính phủ ban hành nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ:

- Chủ trì liên kết: 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng.

- Dự án liên kết: 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.
Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, các bên tham gia liên kết còn được hỗ trợ thực hiện:

- Xây dựng mô hình khuyến nông;

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã;

- Tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi…

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc