Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Quyết Định Số 139/QĐ-UBND Ngày 12 Tháng 01 Năm 2022 Về Phê Duyệt Chương Trình Xúc Tiến Thương Mại Tiêu Thụ Sản Phẩm Chủ Lực

Thứ năm, 21/04/2022, 09:57 GMT+7

       QUYẾT ĐỊNH SỐ 139/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHỦ LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

        Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục tiệu tổng quát là:

  • Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, hình thành và phát triển vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa kênh tiêu thụ, ứng dụng và phát triển đa dạng hóa các hình thức sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị thị trường trong nước và quốc tế.
  • Phát triển nông nghiệp gắn với thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP của từng địa phương. Liên kết xúc tiến thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước để tạo chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa ổn định, an toàn, chất lượng đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
  • Tổ chức hoạt động đào tạo, hội thảo diễn đàn trên nền tảng công nghệ số về các hoạt động xây dựng thương hiệu, tư vấn, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận OCOP, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, đổi mới phương thức tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng được yêu cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố và cả nước.

        Bên cạnh đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố là:

Trên 90% cơ sở sản xuất tham gia chuỗi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, được sử dụng mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

- Trên 90% sản phẩm đạt chứng nhận về tiêu chuẩn OCOP cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.

- Từ 60% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được tham gia các hoạt động thương mại điện tử để phát triển thị trường tiêu thụ.

- Trên 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thông qua công cụ trực tuyến, sử dụng công nghệ thực tế ảo để giới thiệu sản phẩm../.
Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc