Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Quyết Định Số 6150/Qđ-Ubnd Ngày 24 Tháng 11 Năm 2016 Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Về Phê Duyệt Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2016–2020, Định Hướng Đến Năm 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 14:26 GMT+7

Quyết Định Số 6150/Qđ-Ubnd Ngày 24 Tháng 11 Năm 2016 Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về Phê Duyệt Chương Trình Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2016–2020, Định Hướng Đến Năm 2025

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6150/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc